Litteratur

FÖRTECKNING  RUMSKULLA LITTERATUR

 

1842   Carl Oscar Dusen ,  Om Rumskulla socken  (akademisk avhandling).

1922   Victor  Haak ,  Innan sägnerna dö – beskrivning över en sagorik trakt  ( tryckt 1965 ).

1922   Josef Ericsson , Folkminnen från Rumskulla socken (Folklivsarkivet ,handskrivet).

1931  Axel Durling , Kulturbilder från Vimmerbyorten.

1936  Hugo Rumar , Rumskulla kyrka 100 år ( ur Linköpings stifts årsbok 1936).

1940  J A Samuelsson , Minnesanteckningar (handskrivet ).

1947  Olof Westrin , Beskrivning över Rumskulla socken (stencil ).

1957  Hugo Rumar , Rumskulla socken ( artikel i Sveriges bebyggelse, Kalmar län I).

1965  Harry Ericsson/CG von Essen , Ösjöfors handpappersbruk (artikel  i Kalmar läns årsbok).

1968  Torbjörn Fogelberg , Wentzelholm – glasbruk i Rumskulla ( artikel i Kalmar läns årsbok ).

1981  Axel Karlsson , En torparpojkes minnen: Dikt och verklighet från Rumskullabygden.

1982  Åke Nisbeth , Rumskulla kyrka.

1983  Lennart Klang , Fornlämningar mm i Rumskulla ( artikel i Arkeologi i Sverige 1980).

1985  Olof Westrin , Rumskulla : Dess folk och kyrkor under 800 år.

1993  K G Svensson/Olof  Westrin , Rumskulla socken och dess hembygdsförening(artikel i  Kalmar    läns årsbok).

1999  Tunabygdens multimedia , Småländsk bygdehistoria III – Rumskulla ( CD ).

2006  Anna Smith/Durling , Anteckningar från Rumskulla ( om 1850 talets Rumskulla).