Trollegata

Trollegata är en sägenomspunnen ravin, vars ena vägg, Trollevägga, stupar brant 40 meter ned mot gatans botten och är ca 250 meter lång.

Längre tillbaka i tiden ingick gatan i ett system av vintervägar – den vattensjuka marken var inte farbar någon annan årstid – för transport av virke, träkol, massa och bränn-ved till järnvägen i Mariannelund.

Om Trollegata finns många sägner och en av dem kan läsas på befintlig skylt på platsen, en spännande stund för barnen.