Runkesten

Ett mycket stort stenblock som ligger på en berghäll.

Runkesten räknas som ett av jordens största flyttblock, som kan sättas i vaggning av en fullvuxen stark man. Genom att pressa ryggen mot den lutande kanten kan kolossen som är ca 5 meter hög, 4 meter bred och 10 meter lång sättas i sakta gungning.

Flyttblocket hamnade på denna plats när senaste inlandsisen smälte bort för sådär en 10 till 12 tusen år sedan.

Folktron ger en annan förklaring till hur stenblocket hamnade här. En sägen berättar att det var jättekvinnan Kåra som, i ilskan över att ha blivit störd av kyrkklockorna, kastade ett stort stenblock mot den nybyggda kyrkan i Rumskulla. Stenblocket sprack i två delar, Runkesten är den halva som föll ned på sluttningen nedanför Hult och efter att först ha rullat utför branten blev liggande på sin spetsiga kant så som den ännu ligger. Den andra stenhalvan föll ned vid Krogstorp i Pelarne socken men är senare bortsprängd.

Enligt sägnen skall Kåra en gång komma tillbaka och förgöra den som välter Runkesten från sin plats.

Vägbeskrivning

Väg 33 från Mariannelund, sväng av mot Rumskulla. Skylt längs vägen. Stenen ligger ett stycke in i skogen efter skyltad stig.