Om

Rumskulla Sockenförening

Hemsidan är framtagen av Rumskulla sockenförening.  Sockenföreningen ansvarar för övergripande sockenfrågor men under  2017  fokuserar vi oss på tre huvudområden :

– Fiberutbyggnadens avslutning
– Traditionella julaktiviteter
–  Rumskulladagen

Föreningen ger även ut Rumskullabladet – en e-postinformation som berättar vad som händer och sker i bygden – se särskild flik på hemsidan.

Kontaktpersoner :
Claes Henckel , ordförande    0496 – 44055     claeshenckel@hotmail.com  
Peter Fjällgård ,                           070 602 10 47   peter.rumskulla@telia.com  
Fredrik Isaksson ,                        073 82 51 215   fredrik_isaksson@hotmail.se