Hopp & Glädje

Hopp & Glädje är ett arrangemang inom Sockenföreningens ram vars syfte är att stödja Barncancerfonden. Huvudaktiviteten är en konsert som äger rum i Rumskulla kyrka vanligtvis i april varje år. Första året nåddes ett insamlingsresultat på 115 000 kr.