Kategoriarkiv: Hopp & Glädje

Äldre Rumskullablad

RUMSKULLABLADET  ÄR  ETT  ELEKTRONISKT  NYHETSBLAD  MED  OREGELBUNDEN UTGIVNING – CIRKA TVÅ GÅNGER PER MÅNAD SOM BÖRJADE UTGES ÅR 2014.

DEN SOM ÖNSKAR BLI UPPSATT PÅ DISTRIBUTIONSLISTAN KAN ANMÄLA DETTA TILL   claeshenckel@hotmail.com

 

RUMSKULLABLADET NR 20 DEN 13 MAJ 2015

IKVÄLL  KL  19.00

spelar Rumskulla Goif sin första hemmamatch för säsongen – Horn/Hycklinge står för motståndet och kaffe och korv finns som vanligt att köpa.

I MORGON  KL  8.30

är det Friluftsgudstjänst på Prästgårdsängarna.

RUMSKULLDAGEN

Efterlysning auktionsprylar :

Alla vi som har överskott på prylar har nu en möjlighet att rensa ut och samtidigt stödja

Barncancerfonden. Vår tanke är att ordna en auktion på Rumskulladagen och Du är välkommen

att kontakta Peter Fjällgård eller någon annan i planeringsgruppen. Det som inte auktioneras ut säljs genom loppisbord.

 

Vi söker också fler frivilliga till Rumskulladagen – kontakta Ulf Österberg , PRO – Maud Rinaldo ,Kyrkan – Ann-Christin Andersson , Tabor – Peter Fjällgård , Goif – Fredrik Isaksson , Sockenföreningen eller Yngve Svensson , Hembygdsföreningen !

 

RUMSKULLABLADET NR 19 DEN 9 MAJ 2015 

I MORGON DEN 10 MAJ

invigs de nya kaffeborden i kyrkan så att kaffet kan intagas på stående fot. Församlingsrådet ansvarar för gudstjänsten som börjar kl 11.

 

TIPSPROMENAD

 

Den 7 juni  kl 12 – 14 med start från GOIF:s lokal – Barn- och vuxenfrågor. Försäljning av den mycket goda Hopp & Glädje fudgen samt korv med bröd.

Till påseende finns Hopp & Glädje tavlan och matchtröjan, med allas namn, från Blåvitt. Dessa saker är skänkta till förmån för Cancerfonden och går till högstbjudande. Kom, titta och buda!   ALL BEHÅLLNING GÅR TILL CANCERFONDEN! Välkomna hälsar Hopp o Glädje kommittén!

FIBER

Vi har nu 106 fastigheter anslutna men eftersom både Vimarhem och Regenten ansluter alla sina

lägenheter är vi snart uppe i 150 hushåll i Rumskulla.  Vi har ännu inte fått något formellt tillstånd att

påbörja grävningarna upp till Snararp men vi har ingen anledning att betvivla att det snart kommer.

 

 

 

RUMSKULLABLADET NR 18 DEN 19 APRIL 2015

 

FIBER

Vid fibergruppens möte i veckan beslutades att förlänga den nu pågående grävningen genom Solbacka till Wentzelholm vilket innebär att vi nu har 104 anslutna fastigheter. Hyltabyn och området öster därom kommer att matas från en brunn på sträckan till Wentzelholm men denna del kommer Hyltabyn ta ansvar för.

I förra Rumskullabladet uttryckte vi oss något oklart om pristillägget från den 27 april – följande gäller :

– I Rumskulla samhälle tecknar vi nya avtal t o m söndagen den 26 april på samma villkor som gällt hitintills men eftersom vi nu slutplanerar grävningarna där höjer vi priset med 3 000 kr per fastighet fr o m den 27 april vilket gäller fram tills dess grävningarna påbörjas någon gång i maj/juni månad. Därefter accepterar vi inga nya anmälningar i tätorten.

– För sträckan Rumskulla – Snararp som ännu inte påbörjats gäller fortfarande 20 000 kr men allteftersom grävningarna sker stänger vi även där för nya anmälningar.

Vi har också beslutat att erbjuda de som tecknat avtal möjligheten att installera ytterligare en anslutning för halva priset , dvs 10 000 kr , under förutsättning att anslutning nummer  två inte ligger mer än 20 m från huvudanslutningen och att fastighetsbeteckningen är densamma. För exempelvis de som har en uthyrningsdel kan detta vara praktiskt då fakturorna från tjänsteleverantörerna blir klart åtskilda. Kontakta någon i fibergruppen snarast om Du är intresserad av detta.

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sammanträder i Stadshusets plenisal kl 17.30 måndagen den 27 april. Bl a kommer det ekonomiska utfallet för 2014 att gås igenom men skolfrågan kommer inte att bli avgjord där utan kommer förmodligen att debatteras mer vid det påföljande mötet den 4 maj. Mötena är öppna för allmänheten och det finns också en möjlighet under en punkt att ställa frågor.

 

RUMSKULLABLADET NR 17 DEN 12 APRIL 2015

 

STORMÖTET OM SKOLAN

Gymnastiksalen i Rumskulla skola var fylld till bristningsgränsen i torsdags kväll när Rumskullaborna ställde politikerna mot väggen. Upprördheten över förslaget att lägga ner skolan var stor och då framförallt oron över vad  långa skolskjutsar skulle medföra för barnen. Den tidigare skolpolitikern  Krister Thorenfält menade att detta  tidigare stoppat alla nedläggningstankar i sin linda. . Att politikerna inte heller kunde svara på hur stor besparingen  av en nedläggning av Rumskullas skola skulle bli upprörde många liksom det faktum att den kalkylerade realisationsförlusten vid en försäljning på skolan , drygt 10 mkr , överhuvudtaget inte var inkluderad i kalkylen eftersom det ansågs  vara fastighetsavdelningens bekymmer. Debatten fortsatte en bra stund efter det att politikerna lämnat då bl a tanken på inrättandet av en friskola diskuterades. En arbetsgrupp tillsattes bestående av Ann Bengtsson , sammankallande, Johanna Idelind , Lotta Havskog och Anna Svensson. Du som vill hjälpa till i arbetet kontakta någon i arbetsgruppen – Anns epost är

annbengtsson9@gmail.com  . Dessutom har Andreas Anemyr lagt upp en hemsida www.anemyr.se/skola där alla kan kommunicera i skolfrågan. Den 27 april kommer frågan att diskuteras i Kommunfullmäktige.

FIBER

Fibergruppen strävar på i sitt arbete och har nu fått in 97 avtal. Vår bedömning är att vi skall kunna genomföra utbyggnaden i Rumskulla kommunens sparplaner till trots men att antalet skrivelser och möten kommer att öka är helt klart. Under den kommande veckan passerar grävningarna Stångån in i Solbacka och vi börjar också detaljplanera  grävningarna i Rumskulla samhälle varför priset  för en anslutning där  kommer att stiga med 3 000 kr fr o m den 27 april eftersom vi måste låsa fast grävplanen.

ÖSJÖFORS

Utställningen om Ösjöfors på Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby pågår fram till den 25 april.

Öppet : onsdag – fredag kl 12 – 16 och lördagar 11 – 14 .

PRO

i Rumskulla ordnar en vårträff i Regenten kl 15.00 nu på onsdag den 15 april med information om kinesisk friskvård. Kaffe och smörgås serveras till ett pris av 40 kr.

RUMSKULLABLADET NR 16 DEN 3   APRIL 2015

STORMÖTE OM SKOLAN

Som de flesta av er sett och hört föreslår kommunledningen att bl a Rumskulla skola

skall läggas ner 2016. Torsdagen den 9 april kl 18.00  ordnas därför ett stormöte i skolans

matsal dit vi bjudit in politiker och tjänstemän från kommunen för att lyssna på deras

argument och framföra våra synpunkter/protester.

Kom och ställ upp för Rumskullas skola ! Mer information om vilka som kommer  närvara mm

återkommer vi till innan mötet. Hör gärna av Dig till Peter Fjällgård eller Ann Bengtsson redan nu

om Du vill hjälpa till med arbetet för att bevara vår skola.

FIBER

Även på fiberområdet vill kommunen göra besparingar – arbetet i Rumskulla är dock i full gång –

grävningarna till Solbacka börjar i nästa vecka. Fibergruppen arbetar intensivt med att säkerställa

utbyggnaden vilket vi starkt tror  att vi kommer lyckas med. Vi återkommer med mer information.

TIPSPROMENAD ANNANDAG PÅSK 6 APRIL KL 12 – 14

Start från församlingshemmet – Barn- och vuxenfrågor – Lotter och fika.  Försäljning av biljetter till konsert/cancergalan  HOPP o GLÄDJE den 25 april. Vi har utmanat övriga orter i kommunen så KOM MED och hjälp oss att få bäst resultat! ALL BEHÅLLNING GÅR TILL CANCERFONDEN! Välkomna hälsar Hopp o Glädje kommittén!

Följ oss också på Facebook : https://www.facebook.com/events/1524359907806360/

RUMSKULLABLADET NR 15 DEN 22 MARS 2015

SÅNGKVÄLL I TABOR SÖNDAGEN DEN 29 MARS KL 17.00 Sång o musik av familjen Andreas Bergh, Skillingaryd. Pastor Carl-Johan leder samlingenoch efteråt  serveras fika.

EKUMENISKA SAMLINGAR I PÅSK   Skärtorsdag 2 april kl. 20.00  : Getsemanestund i Svenska kyrkan Långfredag  3 april kl. 11.00   :  Långfredagsgudstjänst i Tabor Påskdagen   5 april  kl. 11.00  :  Påskdagsgudstjänst i Svenska kyrkan Anette Lindblom Franzén, Carl-Johan Hultman och ekumenisk kör

TIPSPROMENAD ANNANDAG PÅSK 6 APRIL KL 12 – 14

Start från församlingshemmet – Barn- och vuxenfrågor – Lotter och fika.  Försäljning av biljetter till konsert/cancergalan  HOPP o GLÄDJE den 25 april. Vi har utmanat övriga orter i kommunen så KOM MED och hjälp oss att få bäst resultat! ALL BEHÅLLNING GÅR TILL CANCERFONDEN! Välkomna hälsar Hopp o Glädje kommittén!

Följ oss också på Facebook : https://www.facebook.com/events/1524359907806360/

 

HEMBYGDSFÖRENINGENS  ÅRSMÖTE

Patrik Svensson , Veronica Söderholm och Helena Rådstedt hade avböjt omval och avtackades vid årsmötet.Karin Karlsson , Bengt Johansson ( kassör ) och Henrik Backheden invaldes i deras ställe.Leif Samuelsson omvaldes till ordf  och i styrelsen ingår också Jan Westrin ( vice ordf ) samt Claes Henckel ( sekr ). Programbladet för 2015 är under utarbetande och kommer att distribueras under april månad.

RUMSKULLABLADET NR 14 DEN 15 FEBRUARI 2015

 

Några av er kanske har undrat om Rumskullabladet somnat in för gott men så är inte fallet.

Utgivningen är som tidigare sagts synnerligen oregelbunden och beror förutom på redaktionens

flit även på vad som finns att rapportera om.

 

FIBERUTBYGGNADEN

har inte heller den somnat in utan i princip är sträckan Gibberyd – Applakulla – Hamra klar

och vi gräver nu sträckan Kåremåla – Brandstation varefter grävningarna Rumskulla – Solbacka

tar vid. Sträckan Kåremåla – Brandstation har vi tagit över från kommunen och räknar därmed att

spara ca 150 000 kr som vi kommer att använda för att gräva längre än vad vi tidigare planerat.

Beroende också på problemen i höstas som försköt starten till vintern kommer byalagets grävningar

inte att vara avslutade förrän ngn gång under  april – maj.

Kommunen har ännu inte kommit igång med sträckan Rumskulla – Snararp utan vi har nu erbjudits att ta över även den sträckan. Det positiva med detta är att vi då skulle kunna få mer pengar till att utsträcka grävningarna men det negativa är att vår entreprenör är osäker på när det kan göras.

Vi räknar fortfarande med att fibern skall vara upptänd under året men kan ännu inte ge ngt exakt datum.

 

Antalet avtal som vi tecknat uppgår nu till 94 och det är fortfarande inte för sent att ansluta sig !

Påståendet som cirkulerat i Rumskulla  att det inte kommer att kosta mer att ansluta sig efter projektets färdigställande är  ej korrekt.  Kommunstyrelsens beslut att anslutningsavgiften stiger från 5 000 kr till 20 000 kr och att byalagets debitering på 15 000 kr tillkommer kvarstår iallafall enligt vad kommunstyrelsens  ordförande känner till. Den enda skillnaden blir att medan 15 000 kr nu går till att gräva inom Rumskulla så går motsvarande 15 000 kr längre fram till kommunen centralt.

All anledning således att gynna vår hembygd och ansluta sig nu !

 

HEMBYGDSFÖRENINGENS  ÅRSMÖTE

går av stapeln söndagen den 1 mars kl 16.00 i före detta Pärlan , Regentens nuvarande lokaler.

Föreningen bjuder på kaffe och ostkaka och hälsar alla nuvarande och blivande medlemmar välkomna.

 

RUMSKULLABLADET NR 13 DEN 23 DEC 2014

FIBERUTBYGGNADEN

är nu i full gång och vi hoppas att byalagets grävningar skall kunna slutföras under

januari månad om vädret så tillåter. När stamledningen från samhället till Snararp,

som ITSAM svarar för ,skall grävas är ännu inte klart men vi hoppas att alla grävningar

skall kunna vara avslutade  till  den 31 maj. Därefter kan arbetet med blåsning och svetsning

av fibern påbörjas och någon gång under det kommande året bör nätet kunna tas i bruk.

Vi arbetar också hårt för att fibern skall kunna utsträckas till fler hushåll än vad som ingick

i grundprojekteringen. Fler och fler hoppar  på fibertåget och vi är nu uppe i 90 anslutningar !

 

Till er som gått med : Glöm inte bort att betala in 5 000 kr till den 31 dec till Sockenföreningens

bg 537 – 9300 och märk inbetalningen med Din fastighetsbeteckning.

 

EMILSKYLTAR I RUMSKULLA

Barnfilmbyn i Mariannelund har satt upp  18 st stilfulla skyltar vid filminspelningsplatserna varav fyra har

hamnat inom Rumskullas domäner : Katthult – Nedrakulla – Skuru – Hulta såg.

Genom att scanna in de så kallade QR koderna som finns på tavlorna kan Du via Din mobiltelefon få ännu  mer

information om varje plats.

 

JULEN I KYRKAN / TABOR

På Julafton är det julbön i kyrkan kl 9.30 och julnattsgudstjänst i Tabor kl 23.00.

På Juldagen är det traditionell julotta kl 8.00 i kyrkan.

 

ÅRETS  JULGRANSPLUNDRING

går av stapeln tisdagen den 13 januari kl 18.00. Tomten kommer till alla snälla barn och Sockenföreningen bjuder

på korv med bröd och saft.

 

HOPP OCH GLÄDJE KONSERTEN

Datumet har ändrats till den 25 april 2015 kl 18.00 så notera dagen i kalendern redan nu. Vi återkommer med mer information längre fram.

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

 

önskar vi i Sockenföreningens styrelse

 

Maria Isaksson      Anna Svensson   Peter Fjällgård    Fredrik Isaksson   Claes Henckel

 

 

 

RUMSKULLABLADET NR 12 DEN   26 NOV   2014  

 

INFORMATIONSMÖTET OM   BREDBAND

i torsdags kväll samlade nästan 90 deltagare och att ADSL /Mobilt inte är tillräckligt

för den som vill se på TV ock kommunicera med omvärlden i framtiden blev nog alla

övertygade om. Från några som inte hade möjlighet att närvara har vi fått  frågor om

vad som sades och därför skickar vi med  Hans Clasens ( Zitius ) presentation

som en bilaga.

 

JULMARKNAD NU PÅ FREDAG

Årets julmarknad går som sagt  av stapeln  i Hembygdsgården nu på fredag mellan kl 17.00 och 21.00.

Hembygdsföreningen som ordnar marknaden bjuder på glögg , pepparkaka och underhållning

med musik och sång. Tomten kommer på besök med godis till barnen och gröt , skinksmörgås,

grillkorv och kaffe finns att köpa liksom hemslöjd och lokalt producerade produkter av olika slag.

Missa inte detta tillfälle att också träffa andra Rumskullabor i höstmörkret !

 

ADVENTSFEST FÖR HELA BYGDEN 7 DEC Söndag 7 december kl. 16.00 är Du välkommen till Tabor för gemenskap och att  avnjuta god mat.

Det serveras julgröt,Janssons, köttbullar m.m. och Tabors barnkör medverkar med ett luciainslag.

Andakt och advents/julsånger. Det blir även försäljning av julgodis, hembakat  bröd och kakor, lotter till förmån för ”Ge för livet” som  är en del av  församlingens sociala arbete i världen. Kostnad: 80:- för vuxen och  200:- för  familj. Anmälan senast 30 november på telefon 0496-400 520496-400 52, 070-496 90 91070-496 90 91 eller på mail info@tabor.nu

LUCIAGUDSTJÄNST 13 DEC

Lucia infaller i år på en lördag och kl 18.00 ordnas en Luciagudstjänst i Rumskulla kyrka. Musikgudstjänsten

den 16 nov lockade ett 60 tal besökare och förhoppningsvis  kommer det ännu fler på Lucia.

 

RUMSKULLABLADET NR 11 DEN 20 NOV 2014

 

INFORMATIONSMÖTE BREDBAND  IKVÄLL Kl 19.00 ikväll är som tidigare annonserats alla välkomna till skolans matsal för

ett informationsmöte. Micael Glennfalk är som Ni kanske sett sjukskriven men

Per-Åke hoppar in i hans ställe och en representant från Zitius kommer att berätta om

alla tjänster man kan få genom bredbandet. Välkomna !!

 

JULMARKNAD 28 NOV  KL 17-21

Årets julmarknad går av stapeln  i Hembygdsgården nästa fredag mellan kl 17.00 och 21.00.

Hembygdsföreningen som ordnar marknaden bjuder på glögg , pepparkaka och underhållning

med musik och sång. Tomten kommer på besök med godis till barnen och gröt , skinksmörgås,

grillkorv och kaffe finns att köpa liksom hemslöjd och lokalt producerade produkter av olika slag.

Missa inte detta tillfälle att också träffa andra Rumskullabor i höstmörkret !

 

 

RUMSKULLABLADET NR 10 DEN 3 NOV 2014

 

INFORMATIONSMÖTE  FIBER  TORSDAGEN DEN 20  NOV 2014

Du är hjärtligt välkommen till ett informationsmöte i skolans matsal den 20 nov kl 19.00.

En representant för Zitius kommer att redogöra för vilka tjänster som Du kommer att kunna teckna Dig för  och till vilka priser.

Micael Glennfalk  kommer att berätta om alla fördelar med att ansluta sig till kommunens nät.  Även våra lokala politiker Per-Åke Svensson , Anna Svenson och Anders Sundberg kommer naturligtvis  att vara med liksom Mats Paulsson från ITSAM  och Rumskullas fibergrupp.

 

FIBERGRÄVNING

Som Du kanske sett grävs det nu för fiber rakt genom Rumskullas samhälle. Det är kommunens stamledning som dras fram till en teknikbod vid infarten till Rumskulla Maskiners anläggning. När dragningarna därifrån kommer att ske är ännu inte bestämt men grävningarna för fibergruppens accessnät kommer förhoppningsvis igång redan inom någon vecka.

 

HOPP  & GLÄDJE

Teckna också in lördagen  den 18 april 2015 för en konsert i kyrkan till förmån för Cancerfonden.

Årets konsert blev en stor succe med ett insamlingsresultat på 115 000 kr och Peter , Ann-Christin och Maud är redan igång och planerar för en lika stor framgång  2015.

 

RUMSKULLAS  FÖRETAG

Om bygden skall kunna utvecklas är vi beroende av framgångsrika företagare – små som stora – och när vi i förra veckan hade vårt planeringsmöte för Rumskulladagen beslutade vi att till nästa år ordna en utställning om ortens företag. Kontakta gärna Peter Fjällgård eller Claes Henckel  med ideer och synpunkter.

 

RUMSKULLABLADET   NR 9  DEN 23  OKT  2014  

MOTION

18.30 varje fredag samlas ett gäng löpare utanför affären för en 30-40 minuters lång runda under Fredrik Isakssons ledning. Alla motionärer är välkomna !

 

SOCKENFÖRENINGEN

hade ett styrelsemöte häromveckan och diskuterade bl a upprättandet av en hemsida för Rumskulla och framtagandet av en presentationsbroschyr. Om Du har några ideer på vad vi kan göra för bygden och hjälpa till med vårt arbete är Du mer än välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen ( Anna Svensson – Maria Isaksson -Peter Fjällgård – Fredrik Isaksson – Claes Henckel).

 

RUMSKULLADAGEN

2015  firar Rumskulladagen sitt 5 årsjubileum och nästa vecka samlas arbetsgruppen för att starta planeringen.

Som bekant är dagen ett samarrangemang mellan alla Rumskullas föreningar där många frivilliga deltager. Vi vill återigen framföra ett stort tack till alla de som hjälpte till vid årets arrangemang och hoppas på en stor anslutning även det kommande året. Om Du har några tankar om hur vi kan förbättra dagen eller vill hjälpa till  så hör av Dig till någon av föreningsrepresentanterna : Ann-Christin Andersson , Tabor – Maud Rinaldo , Kyrkan – Peter Fjällgård , GOIF-

Ulf Österberg , PRO eller Yngve Svensson , Hembygdsföreningen.

 

FIBER

ITSAM har , efter att på kommunledningens uppdrag  ha utrett frågan , nu konstaterat att inte heller de kan trolla med knäna och eftersom kommunledningen inte  är beredda att tillskjuta mer pengar så står den ursprungliga projekteringen för etapp 1 fast. När grävningarna , som skulle ha startat  den 10 sept , nu kan komma igång  skall vi försöka fastställa vid ett möte nästa torsdag.

Vi återkommer till det planerade stormötet men då det inte visat sig helt enkelt att få alla på plats samma dag blir det förmodligen uppskjutet till den 20 nov.

 

 

RUMSKULLABLADET   NR 8     DEN   8  OKT  2014 

FIBER

 

Tjänster / kommunikationsoperatör : Som Ni kanske sett i Vimmerbytidningen antogs i fredags  Zitius  ( som nyligen förvärvats av Telia ) som  kommunikationsoperatör. Det finns idag tre öppna  kommunikationsoperatörer i Sverige och de andra är ITUX , ägt av ComHem , och Open Universe ägt av Telenor. Zitius kommer ej att ha en affärsrelation med oss som abonnenter utan endast gentemot ITSAM/Kommunen.

Vi kommer efter uppstarten att kunna  gå in på www.vimmerby.qmarket.se   och direkt   teckna abonnemang  med de olika tjänsteleverantörerna som också  kommer att utställa fakturan. Redan nu kan Du dock gå in och se vad som idag  erbjuds.

ITSAM förhandlar redan med Zitius om att ta fram fler och även billigare alternativ.

Kostnader :

Det är nu klart att den s k mediaomvandlaren som måste installeras i varje fastighet ingår i kommunikationsoperatörens åtagande  varför det i princip endast blir grävkostnaden på tomten som tillkommer för den enskilde då det finns möjlighet att få router etc i tjänsteleverantörernas utbud. Vi återkommer till kostnaden för tomtgrävning.

Grävningen :

Som vi tidigare meddelade skulle grävningen ha startat den 10 sept men den stoppades av kommunledningen då några överklagat byalagets dragningar. Vi har sedan dess diskuterat med ITSAM hur samtliga som önskar skulle kunna få fiber och vi väntar nu på besked från dem om detta  är möjligt att göra inom deras budgetramar.

Stormöte :

I syfte att informera om projektet och även få fler att ansluta sig planerar vi att genomföra ytterligare ett stormöte tisdagen den 11 nov ( prel dag). Utanför kyrkbyn har en förkrossande majoritet gått med men i kyrkbyn har vi bara lyckats övertyga runt 25 %. Jämför detta med Hultsfreds tätort där över 50 % anslutit sig !   Inte skall Rumskulla komma på efterkälken när IT samhället utvecklas !! Vi har nu 78 anslutningar totalt och hoppas att vi nått 100 när fibern tas i drift – VÄLKOMMEN med Din ansökan !

 

RUMSKULLABLADET  ÄR  ETT NYHETSBLAD SOM DISTIBUERAS TILL ALLA SOM SÅ ÖNSKAR OCH HAR EN EPOSTADRESS . OM DU VILL KOMMA PÅ DISTRIBUTIONSLISTAN SÅ EPOSTA  CLAESHENCKEL@HOTMAIL.COM  LIKSOM OM DU HAR INFORMATION  SOM DU VILL FÅ UT.

 

RUMSKULLABLADET  NR  7  DEN  3  OKT  2014

 

AFFÄREN I RUMSKULLA

har  beslutat att nu  på lördag stänga för gott då antalet kunder varit helt otillfredsställande föratt kunna komma över nollstrecket.

Hemleveranser kommer dock fortfarande att utföras och beställningar kan läggas i brevlådan vid affären.

Dessutom avgår en bil tisdagar och torsdagar kl 11.00 från affären ner till Tempo i Mariannelund som dessutom bjuder de åkande på kaffe och kaka. Mikaela vill dock att de som önskar utnyttja tjänsten ringer dagen före på 0496 – 100 23 och anmäler sig.

 

NU PÅ SÖNDAG 5 OKT KL 17.00

arrangerar Rumskulla och Taborförsamlingen en Ekumenisk Änglagudstjänst i Kyrkan.

 

FIBER

På måndag kväll hoppas vi få besked om när de av kommunledningen uppskjutna grävningarna i Rumskulla kan påbörjas samt vilket tjänsteutbud som kan erbjudas.

 

 

RUMSKULLABLADET  NR 6  DEN  15 SEPT 2014      

AFFÄREN I RUMSKULLA

har nu öppet mellan kl 13 – 18 torsdag – fredag och 10 – 13 på lördagar.

Tisdagar kl 11.00 avgår dessutom en bil från affären ner till Tempo i Mariannelund som

återvänder till Rumskulla efter avslutat handlande.

Huruvida affären långsiktigt kommer att finnas kvar beror helt på försäljningsutvecklingen

under den närmsta tiden så om Du vill ha kvar butiken : Stöd den.

 

BÅGSKYTTE

Alla är välkomna  att gratis  prova på bågskytte onsdagar 18 – 20 och söndagar 14 – 16

då Rumskullas bågskyttebana som ligger vid vägen efter skolan är öppen.

 

PRO  RUMSKULLA

håller sitt höstmöte nu på onsdag 17 sept kl 15.00 i Regenten då även trubaduren

Bengt Länsberg underhåller.

 

GEMENSKAPSDAG

ordnas av Tabor nu på söndag den 21 sept kl 11.00 vid skolan med olika aktiviteter.

Tag med picknickkorg – grillen kommer att vara varm för användning.

Alla är välkomna !

 

AVTACKNING

Lite senare samma dag  söndagen den 21 sept kl 14.00 avtackas prästen Helen Elfving

på Pärlan. Alice Nilssons stiftelse bjuder på fika . Välkomna !

RUMSKULLABLADET NR 5   DEN 9 SEPT 2014                

FRAMTIDA  SOPHANTERING

 

På Landsbygdsrådets senaste möte redogjordes för den framtida sophanteringen som kommer att införas

tidigast från hösten 2015 respektive våren 2016 ( 50% var). Kortfattat kommer vi att förses med två soptunnor

med fyra fack vardera  :

  1. Matavfall – Restavfall – Tidningar – Färgat glas som tömmes varannan vecka
  2. Ofärgat glas – Metall – Plast – Pappersförp som tömmes månadsvis

Kostnaden  för det nya systemet har ej fastställts men kommer troligen bli ca 50% högre än vad den är idag.

 

 

FIBERPROJEKTET   Ett glädjande besked är att den nätavgift på 112 kr per månad som enligt avtalet skulle utgå oavsett om nätet användes eller ej nu har borttagits. Du kan således ansluta Din fastighet till fibernätet och behöver inte betala någon månadsavgift förrän Du träffat ett avtal om tjänster då nätavgiften kommer att ingå i priset för tjänsterna. Dessa kommer att fastställas under september månad och vi återkommer då med mer information.

Mindre glädjande är att grävstarten som skulle skett i morgon på kommunledningens begäran uppskjutits.

Skälet är att ITSAM fått i uppdrag att titta på en reviderad byalagsindelning då ett antal fastighetsägare som inte  kunnat erbjudas fiber i etapp 1 framfört sitt starka missnöje med fibergruppens prioriteringar och hävdat att en djup  spricka finns i samhället i denna fråga.  Från fibergruppen önskar vi därför repetera de principer vi arbetat efter :

  1. De som anmälde sitt intresse 2012 när planeringen startade prioriterades  eftersom hela projekteringen grundade sig på detta.
  2. Åretruntboende prioriterades framför sommarboende.
  3. Stamledningens dragning har skett efter förhandlingar mellan fibergruppen och ITSAM och baserat sig på att  minimera accessnätets längd ( dvs det som byalaget betalar) så att kostnaden för detta inte överstiger vad vi får in i avgifter.
  4. Hela projektet har som i princip på alla andra platser baserats på att alla betalar samma belopp. Tanken att exempelvis de som bor längs stamledningen skulle betala ett lägre belopp har  därför ej varit aktuell eftersom stamledningens dragning varit en förhandlingsfråga.

 

Vi har fått in 74 avtal och har med detta   1 110  tkr att röra oss med. Nettokostnaden för en utökning med de 8 fastigheter som inte kunnat inkluderas i programmet i etapp 1 är ca 800 tkr . Vi har framfört till Micael Glennfalk och Per-Åke Svensson att vi självfallet välkomnar ett extra bidrag på denna summa – vi önskar maximal anslutning men kan inte  trolla med knäna.

 

Vi inom fibergruppen välkomnar alla synpunkter under förutsättning att de framförs öppet . Problem vi inte känner till kan vi inte agera på. Om landsbygden skall kunna utvecklas måste vi arbeta tillsammans och inte motarbeta varandra.

Fibergruppen

 

ÅRETS  JULMARKNAD

 

Årets julmarknad i Hembygdsgården kommer att gå av stapeln fredagen den 28 november mellan kl 17 – 21.

Traditionellt har vi genomfört denna på söndag eftermiddag veckan före advent så notera den ändrade dagen i almanackan redan nu !

 

RUMSKULLABLADET NR 4 DEN 18 AUG 2014  

Som Du säkert noterat har Rumskullabladet inte några regelbundna utgivningsdagar – vi är beroende av vad föreningar och enskilda låter oss veta och hoppas att vi med tiden kommer att få fler bidrag insända. Inte heller Rom byggdes som bekant på en dag men varen vid gott mod – förbättringar är förhoppningsvis att vänta.   RUMSKULLADAGEN blev åter en stor framgång med närmare 700 besökare . Nästa år arrangeras den femte Rumskulladagen och vi tar gärna emot synpunkter på vad vi kan förbättra liksom förslag på nya programpunkter.   TRÄFFPUNKT  RUMSKULLA Varje fredag kl 10.30 – 12.30 med start nu den 22 augusti ordnar kommunen med ett samkväm i Församlingshemmet. Bingo , fika och social samvaro för alla som är intresserade. Frågor besvaras av Karina å 072 24 77 406.

VIS- OCH MUSIKKVÄLL VID  GIBBERYDSSÅGEN Sågen kommer att vara i arbete nu på torsdag den 21 aug  17.00 – 18.30 varefter spelmän från Ydre kommer att underhålla. Inträde 50 kr för vuxna och 25 kr för barn vilket inkluderar grillkorv och kaffe. Hembygdsföreningens såglag har  arrangerat kvällen.   FIBER Grävningarna för fiber kommer igång nu i september månad. Vi återkommer med mer information i nästa nummer men Du som ännu inte hoppat på tåget till framtiden kan lämna in Din anmälan fram till den 31 augusti.   LANDSBYGDSRÅDET är ett organ för information och samråd i landsbygdsfrågor där Rumskulla representeras av Anna Svensson och Claes Henckel. Nästa möte äger rum den 26 augusti och på detta kommer bl a kommunens nya avfallsplan diskuteras. Tanken är att införa matavfallsinsamling samt fastighetsnära insamling av förpackningar , tidningar , batterier och lampor. Om någon vill läsa hela utredningen på 118 sidor är Ni välkomna att höra av er liksom om Ni har några synpunkter på vad som bör göras.

 

RUMSKULLABLADET NR 3 DEN 15 JULI 2014

MUSIK I SOMMARKVÄLL

 

Du har väl inte missat att besöka Rumskulla kyrka för att lyssna på Musik i sommarkväll ?

Tre onsdagskvällar återstår : 16  , 23 och 30 juli – alla med start kl 19.00 .

 

FIBER I HULTSFREDS TÄTORT

 

Som Du kanske såg i Vimmerby tidning går Telia ut med en stor satsning  där Hultsfredsborna

kan ansluta sig för en kostnad av 19 900 kr ( plus grävning på tomten) . Att Rumskullaborna kan

erbjudas fiber för i princip samma belopp , 20 000 kr måste således betraktas som ett mycket

attraktivt erbjudande. Du som ännu inte anmält Dig till framtiden har fortfarande möjlighet att hoppa på tåget.

Anmälningar för fastigheter inom Rumskulla samhälle som inkommer senast den 28 juli garanterar vi en anslutning för.

 

RUMSKULLADAGEN

 

är något som heller inte får missas. Till det stora lotteriet med en fin cykel som förstapris kan Du

köpa lotter redan nu i affären i Rumskulla centrum. Här följer affischen som finns uppsatt på ett stort antal ställen.

Vi återkommer med det detaljerade programmet i nästa vecka .  + programbladet

 

RUMSKULLABLADET NR 2 DEN 3 JULI 2014

 

Helgens aktiviteter i Rumskulla Nu på lördag den 5 juli går det traditionsenliga mopedrallyt av stapeln med start och mål i Hembygdsgården dit alla är välkomna för att inspektera fordonen. De rullar iväg kl 11.00 på sin sexmilarunda och  återkommer under eftermiddagen då åkarna får avnjuta

välförtjänta hamburgare som i mån av tillgång även kan inköpas av åskådarna. På söndag blir det dock  inga mopedljud i Hembygdsgården utan då samlas vi för den likaledes traditionsenliga ekumeniska gudstjänsten som startar kl 11.00.   Auktion Under årets  Rumskulladag planerar vi att avhålla en auktion  vars behållning kommer att tillfalla Barncancerfonden. Alla som har saker att skänka är välkomna att kontakta Peter Fjällgård ( tel 070 602 1047) som antingen auktionerar ut dem  eller säljer dem via loppisen. Om Du själv vill disponera ett bord på loppisen är Du naturligtvis också välkommen att kontakta Peter. Du har väl inte glömt att notera den 27 juli i almanackan ?   EU bidrag fiber Den 26 augusti genomför Länsstyrelsen en kurs i Kristdala mellan kl 9 – 15 i konsten att söka bidrag. För att kunna säkerställa att alla i Rumskulla kan erbjudas bredband som uppfyller framtidens krav och få ner kostnaden per anslutning för alla i socknen söker vi en frivillig som kan gå kursen och sedan sköta ansökan. Hör av Dig till någon i fibergruppen eller till redaktionen !   Stölder Tyvärr har Rumskulla under våren drabbats av upprepade stölder framförallt inriktade på röj – och motorsågar. Denna vecka drabbades Gibberyd och Skattegården av nattliga tillgrepp. Om Du ser några misstänkta fordon eller aktiviteter så tveka inte att kontakta polisen eller maila Rumskullbladet om Dina iakttagelser. Du kan också varna bygden genom att använda denna distributionslista.

 

Rumskullas välkomstskyltar

Som Ni säkerligen sett finns det en påhängsskylt längst ner på Välkomstskyltarna. Tanken är givetvis  att dessa skall användas för alla arrangemang som ordnas av  Rumskullas föreningar eller för samhällets bästa. För att undvika krockar så checka dock  först med Peter Fjällgård innan Du sätter upp informationen.

 

RUMSKULLABLADET NR 1 DEN 18 JUNI 2014

 

HÄR KOMMER DET FÖRSTA NUMRET AV RUMSKULLABLADET SOM UTGES AV SOCKENFÖRENINGEN.

DET  ÄR ETT NYHETSBLAD FÖR ALLA RUMSKULLABOR MED EPOST. ÄVEN BREDBANDSINFORMATIONEN

INGÅR FORTSÄTTNINGSVIS I RUMSKULLABLADET.   HÖR GÄRNA AV DIG MED SYNPUNKTER OCH MATERIAL

ATT TA IN I KOMMANDE NUMMER.

HAV EN SKÖN MIDSOMMAR ÖNSKAR

PETER FJÄLLGÅRD   FREDRIK ISAKSSON   ANNA SVENSSON  MARIA ISAKSSON  CLAES HENCKEL

 

I  SAMBAND MED FIBERPROJEKTET HAR VI SAMLAT IN ETT ANTAL EPOSTADRESSER OCH I SOCKENFÖRENINGEN TYCKTE VI ATT DET VAR EN BRA IDE ATT  MED DESSA SOM GRUND STARTA ETT NYHETSBLAD INNEHÅLLANDE DIVERSE OM HÄNDELSER I BYGDEN. REDAKTIONEN – OM MAN NU KAN TALA OM EN SÅDAN – BESTÅR AV MARIA ISAKSSON OCH CLAES HENCKEL.

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS OM VAD DU VILL ATT VI SKALL TA MED . OM DU INTE VILL HA BLADET KAN DU BARA SÄNDA OSS ETT EPOSTMEDDELANDE SÅ TAR VI BORT DIN ADRESS FRÅN LISTAN LIKSOM VI GÄRNA LÄGGER TILL ADRESSER SOM SAKNAS.

FIBERPROJEKTET

VI HAR FÅTT IN ETT 70 TAL AVTAL OCH  DET INNEBÄR ATT VI KAN ERBJUDA FIBER TILL ALLA SOM ANMÄLT SIG  MED UNDANTAG AV OMRÅDENA KRING  WENTZELHOLM – YDREFORS – NORRHULT – GNÖST – SJÖSBO. VI HOPPAS DOCK ATT KUNNA GRÄVA DESSA STRÄCKOR NÄSTA ÅR I ETAPP 2.  FLERA HAR UPPRÖRTS ÖVER ATT DE INTE KOMMIT MED OCH FRÅGAT  HUR PRIORITERINGARNA GÅTT TILL.  SVARET ÄR FÖLJANDE :

BYALAGSGRUPPEN TILLSATTES PÅ ETT STORMÖTE 2012 OCH SKICKADE DÄREFTER UT EN INTRESSEANMÄLAN TILL SAMTLIGA HUSHÅLL I SOCKNEN .    PÅ BASIS AV DESSA GJORDES  SEDAN DEN PROJEKTERING SOM  NU GENOMFÖRES OCH SOM   INKLUDERAR  ALLA SOM VISADE  ETT INTRESSE 2012  MED UNDANTAG AV TVÅ FASTIGHETER NORR OM SOLBACKA.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETAPP 2 MÅSTE VI SÖKA STATLIGT STÖD OCH NÄSTA TILLFÄLLE ÄR I BÖRJAN AV SEPT. VI SÖKER NU EN FRIVILLIG SOM KAN ÅTAGA SIG ATT SKÖTA DET ADMINISTRATIVA ARBETET KRING DETTA SOM BÖRJAR I SLUTET AV AUG MED EN ENDAGSKURS I LÄNSSTYRELSENS REGI. ANMÄL DITTT INTRESSE TILL NÅGON I FIBERGRUPPEN ! ETT STATLIGT STÖD SKULLE  KUNNA INNEBÄRA ATT AVGIFTEN   PÅ 20 000 KR SKULLE KUNNA SÄNKAS FÖR ALLA  DOCK LÄGST TILL 15 000 KR.

 

MIDSOMMAR

INFALLER PÅ FREDAG OCH HEMBYGDSFÖRENINGEN ORDNAR TRADITIONSENLIGT FIRANDE I HEMBYGDSPARKEN MED START KL 15.00.

KVÄLLEN  INNAN KL 18 ÄR DET BLOMSTER OCH LÖVPLOCKNING  OCH KL 10  PÅ MIDSOMMARAFTON  KLÄS STÅNGEN

ANDRA  AKTIVITETER  I  JULI :

TISDAGEN 1 JULI  17.00            SLÅTTER VID KVARNEN OCH HEMBYGDSGÅRDEN

LÖRDAGEN 5 JULI 11.00            MOPEDRALLY  FÖR VETERANMOPEDER OCH MC

SÖNDAGEN 6 JULI 11.00           EKUMENISK GUDSTJÄNST I HEMBYGDSGÅRDEN

SÖNDAGEN 27 JULI 11.00         RUMSKULLADAGEN

HOPP  OCH  GLÄDJE

KONSERTEN I  KYRKAN DEN 11 MAJ TILL FÖRMÅN FÖR CANCERFONDEN  BLEV SOM SKRIVITS OM PÅ FLERA STÄLLEN EN STOR SUCCE . INSAMLINGSRESULTATET UPGICK TILL 115 000 KR !!!  EN STOR ELOGE TILL PETER FJÄLLGÅRD , ANN- CHRISTIN ANDERSSON OCH MAUD RINALDO SOM STOD FÖR ARRANGEMANGET MEN OCKSÅ TILL ALLA ARTISTERNA SOM STÄLLDE  UPP GRATIS FÖR DEN GODA SAKENS SKULL !